Contacto

Social Medicine Publishing Group
Department of Family and Social Medicine
360 E. 193rd St.
Bronx, NY, 10458
E.U.A.

Contacto principal

Florencia Peña
Escuela Nacional de Antropología e Historia

Contacto de soporte

Matthew Anderson
Teléfono 718 933-2400